<li id="zn729"><tr id="zn729"><u id="zn729"></u></tr></li>
<rp id="zn729"></rp>

<rp id="zn729"></rp>
  1. 在線字典 -> 在線查詢單人旁的字有哪些,偏旁部首亻字旁,單人旁的字有哪些?★
   查找部首“”,共找到 612 個字,點開要查看的漢字,顯示解釋!
   筆劃漢字拼音筆劃漢字拼音
   2rén3
   4huà,huā4chóu,qiú
   4dīng4jìn,jǐn
   44pú,pū
   4rén4réng
   4shén,shí4zhāng
   44
   5dài5
   5gē,yì5
   5men5
   5qiān5rèn
   55shì
   55xiān
   55zǎi,zǐ,zī
   5zhàng5
   5tuō5chào
   5gǎn5hóng
   5rèn5cháng
   6áng,yǎng6cāng,chen
   6倀chāng6chē
   6chuán,zhuàn6
   6仿fǎng,páng6fèn
   66
   6huo,huǒ6
   6jià,jie,jiè6jiàn
   6kàng6lún
   66
   6rén,rèn6shāng
   6sì,shì6
   6wěi6wěi
   66
   6xǐn6xiū
   66
   6yōu6
   66zhòng
   6zhù6ài
   6chào6cuì
   6dǎn6
   6diào6dùn
   6fǎn6fēng
   6yǎo6jìn
   6qián6tǎng
   6pèi6
   6qiàn6wáng
   66wěn
   6xìn6xùn
   66yún
   6chǐ6zhōng
   7ǎi,yǐ7bà,bǎi,bó
   7bàn,pàn7bēng
   77cì,sì
   7dàn7
   7diàn,tián7fó,fú
   7gā,jiā,qié7gōu
   7gù,gū7hé,hè
   77líng
   77nì,nǐ
   7nìng7
   77shēn
   7tǐ,tī7tóng
   7tuó,tuō7wèi
   77yòng,yōng
   7yòu7zhù
   7zuò,zuō7zuǒ
   77zhàn
   77bɑo
   77hān
   7mài7
   77
   7zhāo7shi
   7xián7xiān
   7xiè7
   7yǎng7伿zhì
   7zhēng7zhòu
   7zhù8bǎi
   8cè,zè,zhāi8chà
   8chái8chǐ
   88
   8dòng,tóng,tǒng8èr,nài
   8gòng,gōng8guǐ
   88hěn
   8huí8
   8jiā8jiǎo,yáo
   8jiǎo8kǎn
   8kuǎ8kuài
   8lǎo8
   88móu
   8nóng8pèi
   8qiáo8quán
   8shēn8使shǐ
   8shì8tiāo
   8tǐng8tuō
   8xiá8yáng
   8yǐ,yī8
   8yòu8zhēn
   8zhí8zhōu
   8zhū8lái
   8xùn8bìng
   8ān8chì
   8cún8dài
   88ér
   88gāi
   8gōng8huó
   8jǐn8
   88mǐng
   8nìng8
   88
   8xiáng8xíng
   8xiū8
   89bǎo
   9便biàn,pián9chóu
   99
   9é9
   9fǔ,miǎn9hóu,hòu
   9hǔn9jiǎn
   99jùn
   9lāi9
   99
   9liǎ,liǎng9liáng
   9pīng9qí,sì
   9qiào9qīn
   9qiú9
   9tuì,tuō9
   9xìn9xiū
   9yǎn9yǒng
   99chē
   9xiá9jìng
   99
   9zhèn9chěng
   9shù9
   9guàng9jiǒng
   99
   9nán9pěi
   9qiàn9sàn
   9shèn9
   99tuǐ
   99
   9xiāo9
   99zhi
   9zuò7zhòu
   10ǎn10bèi
   10bèn10
   10biào10chàng,chāng
   10cháng,tǎng10chù,tì
   10cuì10dào,dǎo
   10fèng10
   10guān10hòu
   10jiàn10jié
   10jiè10jìng,liàng
   1010
   10juàn10jué,juè
   10kōng10luǒ
   10nǎi10
   10pái10qiàn,qìng
   10qīng10ruò
   10shū10
   1010xìng
   1010
   10zhài10zhí
   10zhuō10
   10倀chāng10liǎng
   10lái10
   10xīn10lún
   10cǎi10bèi
   10xiào10fǎng
   10mén10bìng
   10chě10俿
   10chuí10tán
   10dōng10fèi
   10hùn10huò
   10jiàn10jiǎn
   10jiù10
   10lèng10péng
   1010nìng
   10shà10shū
   10sōng10suī
   10tiǎn10wǎn
   1010
   10yáo10yīng
   1010zhī
   10zhí10zǒng
   10zōng11bèi
   11cāi,sī11cháng
   11chēng11chǒu
   11fèn11huáng
   11jì,jié11jià,jiǎ,xiá
   11kuǐ11lóu,lǚ
   11miǎn11ǒu
   11piān11tíng
   11tōu11wēi
   1111xié
   11yǎn11
   11zhì11zǒng
   11xiè11bèi
   11zuò11
   11zhēn11kǎn
   1111zán
   11wěi11wěi
   11bǐng11chā
   11zhòng11chǔn
   11tǎng11
   11duān11è
   11fēng11
   11gu11
   11qián11jié
   11rǒng11ruǎn
   11shěng11sǒu
   11suō11
   11tōu11xiè
   1111xún
   11yàn11ān
   11yǎo11
   11yóu11zhā
   11zhàn12ào
   12bàng12bīn
   12chǔ12dǎi
   12diān12
   12jiā12jué
   1212
   12nuó12tǎng
   1212bèi
   12cāng12jié
   12yáo12shān
   1212bèi
   12bìng12chù
   1212
   12jiǎng12hào
   12qiàn12liàn
   12róng12zhì
   1212
   12táng12xiā
   12xiào12yǎng
   12yuàn12yùn
   12zài13chì
   13cuī13léi
   1313piào
   13shǎ13xiàng
   13zhài13jǐn
   13qīng13
   13chuán13
   13shāng13zǒng
   13yōng13péng
   13cān13zāo
   13chuǎng13
   13dòng13guāng
   13hàn13jìng
   13tǎn13màn
   1313sǒng
   13xiè13yān
   13yíng13zhāng
   14chán14chuǎn
   14dēng14jiàn
   14jiāo14jǐng
   14jiù14liáo
   14mǐn14sēng
   1414tóng,zhuàng
   1414zǔn
   14xiān14jiǎo
   14fèn14huì
   1414qiáo
   14jùn14
   1414dàn
   14chǎng14wěi
   14è14
   14tiě14jiǒng
   1414láo
   14lǐn14
   14shàn14tuǐ
   14xiàn14xiān
   14xiàn14
   14zhuàn12zhòu
   15ài15dàn,dān
   15jiāng15jiǎo
   1515sài
   15xuān15zhòu
   15jià15nóng
   15shǎ15jiǎn
   15kuài15
   1515cɑn
   15chán15chù
   15dāng15fēng
   15jìn15méng
   15qiàn15qiào
   15zài16níng
   1616tái
   1616chóu
   16chái16bīn
   1616jǐn
   16án16háo
   16kuǎng16lán
   1616qióng
   17léi,lěi17zǎn
   17yōu17cháng
   17chǔ17bào
   17biāo17
   17qìng17liè
   1717
   17wěi17zhì
   18chèn18shū
   1818téng
   19lǒng19ráng
   19chán20huì
   21luó21nuó
   2121yǎn
   21zǎn22tǎng
   23lěi24nàng


     《新華字典》下載網址:http://www.ebuyrc.com/softdown.htm

      字典

     更多內容請查看【漢語大辭典】。關于帶單人旁的字有哪些,如有疑問,請與我們聯系。謝謝!


    
   Copyright(C)2017 漢辭網·版權所有 可搜索:微信公眾號 hydcd_com 加入我們 Email:QQ郵箱 QQ:7117780
   軟件著作權登記號:2005SR02359 備案號:滬ICP備09016276號 手機版
   被窝福利电影网
   <li id="zn729"><tr id="zn729"><u id="zn729"></u></tr></li>
   <rp id="zn729"></rp>

   <rp id="zn729"></rp>